Gdzie pracuję ?

Klinika Rozrodczości i Andrologii

w Lublinie Ul. Staszica 16

Pracownia Andrologiczna

mgr BARBARA MALINOWSKA

OVUM Rozrodczość i Andrologia

w Lublinie ul. Staszica 14

Rejestracja: (081) 534-48-32

Badania wykonuję:

poniedziałki, środy, piątki

-po południu

www.ovum.lublin.pl

Prywatne Centrum Medyczne LUXMED

w Lublinie ul. Radziwiłłowska 5

Rejestracja: (081) 532-37-11

Badania wykonuję:

wtorki, czwartki

- po południu

- soboty w godzinach 11-12

Niepłodność - diagnostyka laboratoryjna